Nowa para rejonowa

Przypominamy, że na wiosennym spotkaniu animatorów DK odbędą się wybory pary rejonowej.
Poniżej kilka wypisów z Zasad Domowego Kościoła (pogrubienia nasze):

31. d.

Para rejonowa:
– jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie,
– organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
– współpracuje z parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym i rejonowym,
– uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego,
– przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów, jeśli w rejonie nie ma par łącznikowych.
(Nasza – Ani i Bartka – uwaga na marginesie – nie ma obowiązku organizowania rekolekcji).
33. b.
Ustępująca para rejonowa zgłasza 2-3 umotywowane kandydatury
swoich następców. Kandydatury na parę rejonową mogą również
zgłaszać (z uzasadnieniem) pary animatorskie rejonu.
Para rejonowa jest wybierana przez pary animatorskie i ustępującą parę rejonową spośród zgłoszonych kandydatur na spotkaniu podsumowującym roczną pracę rejonu, w głosowaniu tajnym przeprowadzonym
przez księdza moderatora rejonu albo przez parę diecezjalną, albo
przez księdza moderatora diecezjalnego DK. Nowa para rejonowa
jest zatwierdzana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem moderatorem diecezjalnym DK. Posługę pary rejonowej
może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK.
Oczekuje się od niego włączenia się w dzieło KWC. Kadencja pary
rejonowej trwa 3 lata i na wniosek pary diecezjalnej może być przedłużona o rok poprzez tajne głosowanie kręgu rejonowego.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach para rejonowa może
być odwołana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem
moderatorem diecezjalnym DK.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.