Diakonia Miłosierdzia

Z Drogowskazów Nowego Człowieka:

„10. Agape
Czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistnienia się osoby; dlatego poprzez metanoię, przekreślenie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w podstawę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym”.

Co robimy?

Zadaniem Diakonii Miłosierdzia jest rozeznawanie bieżących potrzeb, nie tylko tych finansowych, ale też niematerialnych, osób z naszej wspólnoty.

Cyklicznie organizowane są akcje charytatywne, m.in. kiermasze świąteczne, podczas których można się spotkać, porozmawiać, ucieszyć się sobą nawzajem. Koordynatorami przygotowań i kwestowania na kiermaszach są Teresa Giełda i Violetta Sroka.

Zachęcamy również do zaangażowania się w akcję Rodzina Rodzinie:

Rodzina Rodzinie 2018 (do czerwca) – mamy komplet!

http://rodzinarodzinie.caritas.pl

W ramach naszego rejonu dysponujemy środkami finansowymi, które mogą być wsparciem dla potrzebujących członków naszej wspólnoty lub osób z nią związanych. Jeśli więc wiedzielibyście o kimś, kto może takiej pomocy potrzebować lub ktoś znajduje się w potrzebie, wystarczy dać znać naszej parze rejonowej, Bartkowi i Ani Jurkiewiczom, lub Edycie i Marcinowi Dziadkowiakom.

Gdyby ktoś chciał przekazać środki, podajemy numer konta:
17 1930 1073 3210 0257 2091 0002

Każdego, kto chce pomóc innym, wyrazić swoją bezinteresowną miłość do drugiego, zachęcamy do współpracy! 🙂

Nie mamy regularnych spotkań. Informacje o wszelkich akcjach lub spotkaniach będziemy umieszczać na bieżąco w AKTUALNOŚCIACH.

Osoby odpowiedzialne:

Edyta i Marcin Dziadkowiakowie, e-mail: edbkowal@gmail.com, trej@onet.pl