Diakonia Jedności

Co robimy?

Łączymy i koordynujemy wszystkie diakonie i grupy w naszym rejonie Ruchu Światło-Życie na spotkaniach raz w miesiącu.

Osoby odpowiedzialne

Anna i Bartłomiej Jurkiewiczowie, e-mail: jurkiewiczowie@wp.pl