Nowa para rejonowa i spotkanie animatorów DK

Prosimy animatorów DK o wypełnienie ankiety w sprawie terminu spotkania animatorów. Obecność jest obowiązkowa.

Przypominamy, że na wiosennym spotkaniu animatorów DK odbędą się wybory pary rejonowej. Dlatego prosimy animatorów (zwłaszcza animatorów istniejących dłużej kręgów) o zgłaszanie kandydatów na parę rejonową. Do tej pory tylko jedno małżeństwo z całego rejonu wyraziło zgodę na kandydowanie (i to tylko jeżeli to będzie niezbędne). Potrzebne są co najmniej dwie kandydatury. Inaczej rejon może zostać włączony do innej Wspólnoty (tak się stało w tym roku z Kozanowem), może podzielony np. pomiędzy Kruczą i Franciszka (o ile wiemy, jest to pierwszy duży rejon we Wrocławiu w takiej sytuacji).

Zajęcie w sumie przyjemne – można poznać sporo fajnych małżeństw 🙂 poza tym inne pary rejonowe i parę diecezjalną (też fajne), coś razem zrobić i pomóc innym. Można liczyć na pomoc par łącznikowych. Nie ma obowiązku organizowania rekolekcji, chociaż można.
Poniżej kilka wypisów z Zasad Domowego Kościoła (pogrubienia nasze):

25. (…) Para łącznikowa powoływana jest przez parę rejonową i sprawuje opiekę nad 3-5 kręgami podstawowymi.

31. d.

Para rejonowa:
– jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie,
– organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
– współpracuje z parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym i rejonowym,
– uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego,
– przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów, jeśli w rejonie nie ma par łącznikowych.
33. b.
Ustępująca para rejonowa zgłasza 2-3 umotywowane kandydatury
swoich następców. Kandydatury na parę rejonową mogą również
zgłaszać (z uzasadnieniem) pary animatorskie rejonu.
Para rejonowa jest wybierana przez pary animatorskie i ustępującą parę rejonową spośród zgłoszonych kandydatur na spotkaniu podsumowującym roczną pracę rejonu, w głosowaniu tajnym przeprowadzonym
przez księdza moderatora rejonu albo przez parę diecezjalną, albo
przez księdza moderatora diecezjalnego DK. Nowa para rejonowa
jest zatwierdzana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem moderatorem diecezjalnym DK. Posługę pary rejonowej
może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK.
Oczekuje się od niego włączenia się w dzieło KWC. Kadencja pary
rejonowej trwa 3 lata i na wniosek pary diecezjalnej może być przedłużona o rok poprzez tajne głosowanie kręgu rejonowego.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach para rejonowa może
być odwołana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem
moderatorem diecezjalnym DK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.